Strona główna
Sąd Rejonowy w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Od 25 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00  otwarte dla interesantów są Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Monitor Sądowy i Gospodarczego oraz komórka zajmująca się dowodami rzeczowymi, w godzinach od 7.00-14.30 Biuro Podawcze, Czytelnia Akt.

Do budynku Sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przypisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Sądu oraz zachowywać bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Sądu.

Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczani będą do budynku Sądu nie wcześniej, niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant winien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po przesłuchaniu. Pozostałe osoby, które będą chciały wejść do budynku Sądu winny wykazać cel wizyty.

W Zarządzeniu Nr A-021-50/20 z dnia 20 maja 2020 r. określono  pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego  w Olsztynie.

Czytaj więcej nt. pracy Sądu

 

 

 

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu związanego z Projektem „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”.

Portal znajduje się pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl. Portal zawiera informacje i aktualności związane z projektem oraz umożliwia pobranie elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieni do danej karty usługi.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021r. A-021-11/21 w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta .

 

 

SIEDZIBY SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE:

 

I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, X Wydział Cywilny 
Oddział Kadr, Oddział Administracyjny, Oddział Informatyczny

ul. Dąbrowszczaków 44

10-543 Olsztyn

 

Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy

ul. Dąbrowszczaków 33

10-543 Olsztyn

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Partyzantów 70

10-523 Olsztyn

 

V Wydział Gospodarczy

ul. Dworcowa 3

10-165 Olsztyn

 

NIP 739-122-35-11
REGON 000323588

 fax 89 5230 241

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA! Bezpośrednie numery telefonów do wydziałów i oddziałów znajdują się po lewej stronie w zakładce: "Adresy/telefony"

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW:

ul. Dąbrowszczaków 44

10-543 Olsztyn

tel. 89 52 30 280, 89 52 30 283, 89 5230 284

fax. 89 52 30 241

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Telefoniczna obsługa interesantów: 7:00-15:00

Bezpośrednia obsługa interesantów: 7:00-14:30

 

BIURO PODAWCZE: 

ul. Dąbrowszczaków 44

10-543 Olsztyn

Godziny przyjęć interesantów: 07:00-14:30

W godzinach pracy Biura Podawczego dokumenty mogą być składane do urny umieszczonej przy wejściu do Sądu.

 

 CZYTELNIA AKT W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W  OLSZTYNIE

ul. Dąbrowszczaków 44, parter, pok. 52

tel. 89 52 30 105

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

W Czytelni akt obowiązuje przerwa codziennie od 12:00 do 12:15

 

KASA SĄDU

ul. Dąbrowszczaków 44 parter, p. 53 

10-543 Olsztyn

tel. 89 52 30 167

Godziny pracy kasy: 07:30-15:00

W Kasie obowiązkuje przerwa codziennie od 12:00-12:15

 

Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Olsztynie z Dworca Głównego PKP, PKS
autobusami nr. 101, 120. 

Sprawdź dogodne połączenia komunikacyjne.


Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Olsztynie:
Miasto: Olsztyn
Gminy: Barczewo,  Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda,Stawiguda, Świątki.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie