Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
X Ns 573/21 spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 573/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 stycznia 2022 r. roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Eugenii Kusiak zmarłej dnia 22 czerwca 2020 r., ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, PESEL 36050505868

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Referendarz sądowy Anna Świacka

 
X Ns 420/21 spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 420/21


Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 stycznia 2022 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Krzysztofie Andrzeju Dowgielewicz, zmarłym w dniu 18 września 2015r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Barczewie, przy ul. Obrońców Warszawy 1, PESEL 74120903439.
P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Referendarz sądowy Damian Ankiewicz  

 
I Ns 113/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie

 

Sygn. akt I Ns 113/21

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 stycznia 2022 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Krystynie Jachacy (PESEL 49110214660), zmarłej dnia 14 grudnia 2018 r. w Nidzicy, ostatnio stale zamieszkałej w Waplewie 38/15, 11-015 Waplewo.

P O U C Z E N I E

 

Osoby, które uprawdopodobnią, że są: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku

lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć

w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu

w spisie inwentarza.

 
KRS 562399 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DISTRIBUTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 562399, adres siedziby: 11-700 Mrągowo, ul. Słoneczna 1.

Więcej…
 
KRS 380248 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU RODZINY "PROGRESJA" w Ostródzie, KRS 380248, adres siedziby: Ostróda ul. Osiedle Młodych nr 2 lok. 46, 14-100 Ostróda.

Więcej…
 
KRS 583496 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu PYSZNA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pieniężnie (14-520) ul. Dworcowa 25, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 204144 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wójtówko" w Wójtówku, nr KRS 204144, adres siedziby: Wójtówko 17 lok. 3, 11-320 Jeziorany.

Więcej…
 
KRS 683007 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PHARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 0000683007, REGON: 367550928, 82-300 Elbląg, ul. Romualda Mielczarskiego 27.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie